Välkommen till CollieOnline! En sida för alla som är intresserade av collie.

Collieutredningen

TANKAR KRING COLLIEUTREDNINGEN

Ni har kanske hört talas om Collieutredningen? Det är en lång rapport, som arbetats fram under två år på uppdrag av SKK:s ledning, Centralstyrelsen (CS). CS ville få fram fakta om om mentalitetsproblem hos collie för att kunna fatta beslut om eventuella regler för aveln. De som deltagit i jobbet är fyra colliemänniskor, varav tre uppfödare, en person från SKK och en från SBK.

Rasklubben, Svenska Collieklubben, har i många år fört fram att det finns ett problem i rasen. I korthet är det så här – vi har för många collies med rädslor. Vanligast är rädsla för höga ljud, oftast för skottliknande ljud, smällare och fyrverkerier, men också mera vardagligt oväsen, som när en bildörr plötsligt smäller igen i närheten, eller när man råkar tappa ett grytlock på köksgolvet.

Hundar med detta problem kan också vara rädda för lite av varje, som händer plötsligt eller låter högt och konstigt. De kan vara rädda för att gå på blanka golv. De kan vara rädda för att gå i trappor. De kan vara rädda för främmande människor. I värsta fall – i värsta fall för hunden – kan de vara rädda för allt detta samtidigt.

En hund som har bara lite av den här sortens rädsla och kanske bara en enda rädsla – den går att träna, särskilt om hunden är nyfiken på världen och tycker om att hänga med på olika saker. En hund som har mycket av rädslorna och litet av nyfikenhet går inte att träna. Tvärtom – varje gång hunden utsätts för det otäcka, blir den mera rädd och bär minnet med sig längre. Det kan sammantaget bli mycket i ett vanligt hundliv att vara rädd för.

Man kan tycka, att det inte är så svårt att förstå vilken sorts liv det blir för en hund med en eller flera av dessa rädslor. Man kan tycka, att är lätt att förstå hur sorgligt det är för en hundägare att se hunden vara så rädd, eller hur begränsande det är för både hunden och ägaren. Särskilt när rasens standard tydligt anger, att collien skall vara vänlig i sitt temperament och utan spår av aggressivitet eller nervositet.

Ändå har detta varit orsaken till ett mångårigt bråk både inom rasklubben och bland colliefolk som står utanför den. Det finns uppfödare, som aktivt satsar på att föda upp nyfikna hundar utan rädsla och många valpköpare, som noggrant ser till att köpa sin nästa collie från dem. Sedan finns det uppfödare, som säger att detta inte är ett problem, collien är inte räddare än andra raser. Om colliens genomsnittliga MH-resultat visar på mera rädslor än hos andra raser, så beror det på att MH inte passar för just collie. Eller tvärtom, att detta med rädsla faktiskt är litet typiskt för just colliens sinnelag, så det får man ta, om man vill ha rasen.

2017 kom rasklubben med ett förslag om hur aveln skulle förändras för att komma bort ifrån problemet med rädslorna. Förslaget godkändes av SBK (Svenska Brukshundsklubben) och av SKK:s Avelskommitté, men CS sa nej. I stället tillsatte CS en utredning. Man ville veta vilket faktaunderlag som fanns, innan man fattade beslut.

Collieutredningen går igenom colliens resultat på MH och jämför inte bara med andra brukshundraser, utan även med rena sällskapshundar och med alla MH -beskrivna hundar oavsett ras. Man har frågat rasklubbar i andra länder om deras uppfattning – finns ett rädsleproblem hos rasen? Man redovisar vad collieägare har sagt om sina hundar och om hur hundarnas MH stämmer med hur ägarna ser på sina hundar. Man går igenom rapporter om tillförlitligheten hos MH. Eftersom några uppfödare har varit oroliga över att regler för aveln skulle medföra att rasen tappar genetisk variation, har utredningen tagit hjälp av en genetiker vid SLU.

Utredningen har gjort ett stort arbete. Rapporten är 74 sidor lång. Slutsatserna finns i början, sammanfattade på s 4. Collieutredningen föreslår att CS fattar beslut om rekommendationer för aveln. Uppfödarna ska välja sina avelsdjur så att det förväntade genomsnittliga resultatet för nyfikenhet och orädsla höjs stegvis under några år. Om inte uppfödarna följer rekommendationen, föreslår utredningen att CS fattar beslut om att rekommendationen blir en regel. Detta betyder inte, att avelsdjur slås ut. Det betyder bara, att man måste kombinera sina avelsdjur på ett sådant sätt att den väntade valpkullen har mera av nyfikenhet och oräddhet och mindre av rädslor. Tanken är att rasens genomsnitt då förskjuts i riktning mot mera orädda hundar.

Läs gärna rapporten! En länk till den hittar ni här. CS kommer att fatta sitt beslut under våren.

RAPPORT COLLIEUTREDNINGEN