Välkommen till CollieOnline! En sida för alla som är intresserade av collie.

Byter ansvarig utgivare

Byte av ansvarig utgivare är på gång…

Väntar bara på sista intyget. Ny ansvarig utgivare blir Elisabeth Pettersson.