Välkommen till CollieOnline! En sida för alla som är intresserade av collie.

Collieveteranens valpköparråd

Det här inlägget i en facebooksida om colliekullar gjordes av Anita Braxenholm och publiceras här med hennes medgivande. Anita Braxenholm har tillhört Svenska Collieklubben sedan 1980. Hennes första egna collie föddes 1981. Genom åren har Anita haft 5 stycken och varit tävlingsaktiv med samtliga – utom den senaste, som är skottberörd. Högsta bruksmerit cert i elitspår. Anita är intresserad av hundars mentalitet och har varit mentalfigurant på MH sedan 1978. Hon har suttit i rasklubbens styrelse under flera mandatperioder i sträck och även suttit i avels- och uppfödarkommittén. Hon har arbetat i registerkommittén och är statistikansvarig i rasklubben sedan många år tillbaka – de flesta av oss som varit medlemmar ett tag ser Anita som rasklubbens klippa, när det gäller statistik över våra hundars hälsa.

Några tips i all välmening till den som söker collievalp!

1) Läs allt du kommer över om rasen innan du helt bestämmer dig.
2) Avståndet till uppfödaren är av relativt liten betydelse.
3) En bra collie har ingen färg.
4) Ta hjälp eller läs på om hur du använder verktygen MI (mentalindex) och HD index ( höftledsindex)
5) Tvekar uppfödaren att svara på dina frågor? Tacka för dig och ring någon annan. En seriös uppfödare ÄLSKAR att blivande valpköpare är pålästa och vetgiriga.
6) Försök om möjligt att besöka kenneln innan valparna är födda. Dessa tar ofta alltför stort fokus från syftet, nämligen att träffa blivande förälder och kullens uppfödare.
7) Bli medlem i rasklubben. Där hittar du svar på många funderingar och kanske kan du dessutom besöka collieträffari någorlunda närområde.

LYCKA TILL – och glöm inte, din blivande valp kanske kommer att finnas vid din sida i 10-14 år!
Var därför noggrann med köpet.