Välkommen till CollieOnline! En sida för alla som är intresserade av collie.

Del 1 SPINDEL, SPINDEL PÅ VÄGGEN DÄR…

Av Bodil Carlsson
Första delen…

En personlig kommentar till MH-resultat och vad de visar

Svenska Brukshundsklubben har precis gjort en stor insats för vanlig, hederlig konsumentupplysning riktad till valpköpare. Man har valt att lägga ut alla sina rasers MH-resultat sorterade efter kennel.

Det är väsentlig information, långt borta från flashiga kennelannonser i fyrfärg. Alla valpköpare skulle behöva känna till den. Men för att kunna ta fram den och förstå den, behöver du tre saker.

För det första : tillgång till Excel 10 och en dator. Mobil eller platta räcker inte, tyvärr.

För det andra: du måste ha ett hum om den ras som du tittar på. Spindlarna jämför inte olika raser. Spindlarna jämför olika kennlars hundar med alla MH-beskrivna hundar av en ras. Varje spindel jämför en kennels uppfödning med den rasens genomsnitt.

Varför är det viktigt att veta? För att raser skiljer sig åt. Olika rasers genomsnitt är inte lika varandra. Det som är genomsnitt hos en ras kan vara extremt mycket eller väldigt litet hos en annan ras.

Genomsnittlig kamplust hos en collie betyder inte samma sak som genomsnittlig kamplust hos en malinois, till exempel. Den genomsnittligt kampglada mallen går igång med en helt annan intensitet än den genomsnittligt kampglada collien. Den genomsnittliga collien och den genomsnittliga rottweilern är inte heller särskilt lika varandra i temperament och beteende och ingen av dem är lik den genomsnittliga dvärgpudeln. Allt det där borde vara självklart, för det är själva poängen med att avla separata raser och det är också följden av många uppfödares val genom hundgenerationerna.

Tänk dig till exempel att du tittar på en spindel från en kennel som föder upp en godmodig sällskapsras utan mycket vaktinstinkt. Du ser, att den kennelns hundar har lite mer av ”hot” än genomsnittet för rasen. Det betyder, att de ställer upp sig mera vaksamt och kanske skäller till när ”spökena” kommer på MH. De med genomsnittligt hot står bara och tittar. Värre är det inte. Behöver det oroa någon? Icke. Lite mer hot än genomsnittet hos en ras, där genomsnittet för hot är obetydligt, är inte ett problem. Det betyder något helt annat, om du ser precis samma sak hos en kennel, som föder upp en ras känd för både stor skärpa och vaktinstinkt. Skulle du gärna köpa en hund med MER hot än den rasens genomsnitt? Jag skulle det inte. Det kan bli tråkigt för brevbäraren.

För det tredje: du behöver kunna läsa av spindlarna, gärna någorlunda snabbt. Det är inte svårt. Följ med oss på en liten tur genom några spindlar, så visar vi! Varje spindel är äkta och hämtad ur SBK:s redovisning, men vi har hittat på namnen och justerat antalet uppfödda valpar något för att ingen kennel skall känna sig utpekad eller rekommenderad.

Det här är en kennel med en uppfödning som ligger nära rasens genomsnitt, som är den gröna cirkeln. Cirkeln visar hur alla MH-beskrivna collies har sett ut på sina MH genom åren. Du ser, att det hos den här kenneln, som vi kan kalla för Inkognito, finns lite mera lekfullhet och lite mera gripande än hos genomsnittet. Hundarna härifrån tycker alltså om att leka och t ex ta tag i kastboll. Det finns också lite mera ”hot” än genomsnittet, men det finns mindre allmän rädsla. Kennelns uppfödning ligger ändå rätt nära genomsnittet för collies. Det mesta håller sig nära den gröna cirkeln.

Hur många uppfödda hundar grundas den här spindeln på? Inte riktigt, men nästan, 100 stycken. Det är många. Och antalet visar inte bara, att uppfödaren har hållit på ett tag. Det visar, att uppfödaren vill ha sina hundar till MH och alltså är intresserad av deras mentala egenskaper.

Vill du veta, hur många valpar en kennel har fött upp och hur många år den har varit igång? Då går du in på SKK:s Hunddata och söker på kennelns namn med en asterisk direkt efter – alltså ”Inkognito*”. Då får du fram alla hundar som har fötts upp på kenneln, oavsett vilken ras det är. Det finns kennlar, som föder upp fler än en ras och då står rasen på valparna längst till höger i tabellen över deras reggnummer och namn. Det finns kennlar, som har fött upp fler än 300 valpar och då ser du det längst upp till vänster på sidan och kan klicka för att få fram det totala antalet uppfödda. Du kan också gå in på kennelns namn med asterisk efter och välja collie, korthår eller collie, långhår – då kommer bara collievalparna i respektive hårlag fram och du kan se deras födelseår. Det verkar kanske krångligt, när man får det beskrivet så här, men efter några försök blir det lätt som en plätt.