Välkommen till CollieOnline! En sida för alla som är intresserade av collie.

Del 4 SPINDEL, SPINDEL PÅ VÄGGEN DÄR…

Av Bodil Carlsson

Nu har vi tittat på några olika kennelspindlar. Dags för en kort repetition och en sammanfattning!

SBK:s MH-spindlar visar resultatet för varje kennel av den kennelns sammanlagda uppfödning. Om en kennel har fött upp 70 hundar under tio år och under den perioden har haft tolv olika kullar med olika avelsdjur, så kan en spindel som bara visar MH-spindeln för ETT av tio år vara annorlunda än spindel för nästa eller nästnästa år. Uppfödare är inte allvetande. En kull som man hade stora förhoppningar på när det gällde hälsa eller mentalitet eller utseende kan visa sig bli något helt annat – både bättre och sämre – än uppfödaren hade trott. Skulle det råka vara den enda kullen från det år du tittar på, så får du kanske en bild som inte riktigt stämmer.

Vill man få en bild av uppfödarens ambitioner, är det bättre att titta på den sammanlagda spindeln, den som visar alla årens uppfödning. Det är den, som ligger ute på SBK:s sida.

Ju fler hundar uppfödaren har fött upp och ju större andel som har gått MH, desto säkrare är bilden.

  

För varje ras visar den sammanlagda MH-spindeln kennelns resultat i jämförelse med den rasens genomsnitt. Det är det som är den gröna cirkeln i de MH-spindlar, som vi har visat. SBK jämför alltså en kennels schäfrar med alla schäfrar; en kennels rottweiler med alla rottweiler och en uppfödares collies med alla collie. Colliens genomsnitt bygger på drygt 2 800 collies! Det är många och det gör att vi kan våga lita på, att rasens spindel är representativ för de collies som gått MH.

Den vänstra kenneln ovan har hundar, som har mindre nyfikenhet och mindre kontakt – men mera rädsla – än colliens genomsnitt. Den högra kenneln har tvärtom fler hundar med mera nyfikenhet och kontakt, men mindre rädsla, än rasens genomsnitt.

Och hur ser då rasens genomsnitt ut, om man jämför med andra raser?