Välkommen till CollieOnline! En sida för alla som är intresserade av collie.

Föreläsningar med Erling Standberg

Erling Strandberg
Professor vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Tillämpad genetik

Här kan du titta på två olika föreläsningar som Erling har lagt ut på Youtube.

Avelvärdering med index

Han svara på tre frågor:

  1. Vad är det?
  2. Varför ska man hålla på med det?
  3. Hur går det till?

Avel för bättre beteende – Ett framtida Mentalindex
Erling diskuterar kring frågan – vad är det för beteende som vi vill förbättra?