Välkommen till CollieOnline! En sida för alla som är intresserade av collie.

VARGSKRÄCK

Jeanette Bergenstavs Vargskräck är 261 sidor lång och skriven för barn.

Det är den typiska barndeckaren, om man ser till intrig och händelseförlopp. Spännande för åldersgruppen 9 – 12 år. Så vad gör den läsvärd för vuxna?

Det som ligger under intrigen. Hur lätt skräck och försvarsberedskap piskas fram i media, när någon har bråttom med att publicera något häftigt – varg angriper barn med hund i villaområde! Och hur farligt svårt alla, även vuxna, har att tänka till och ta reda på fakta innan man faller in in i grupphetsen mot den annorlunda. Hur lätt det är att bli utpekad som misstänkt och farlig, vare sig man är en ensamboende kvinna med en flock adopterade hundar eller en hemlös och hungrig hund. Viktiga saker att lära sig, om man är barn. Viktiga saker att hålla i minnet, om man är vuxen!

För hundintresserade oavsett ålder är skildringen av hur en hundflock fungerar och hur förtroendet växer i mötet mellan individer på två och på fyra ben givande. Invävd i berättelsen är också kunskapen om hur beroende hundar är av oss och av hur vi väljer att hantera dem.

Kort sagt – en riktigt bra bok, inte bara för barn! Kan beställas via Idus förlag på www.idusforlag.se. 129 kr är väl använda pengar för den här boken.

Bodil Carlsson