Välkommen till CollieOnline! En sida för alla som är intresserade av collie.

Kennelstatistik på SBK:s hemsida

Svenska Brukshundklubben som har avelsansvaret för 20 bruksraser tar årligen fram en jämförande statistik på kennelnivå.
Just nu ligger statistik ute för registreringsåren 2006-2015. Orsaken till att de åren är valda är att hundarna skall vara tillräckligt gamla för att ha haft möjlighet att gå ett MH samt att bli röntgade. I början på 2019 kommer kennelstatistiken att uppdateras till registreringsåren 2006-2016.

Vidare ska inte gamla resultat för en kennel ligga kvar utan det är faktiskt de senaste 10 åren och lite till som är intressanta för valpköpare nu, och inte vad kenneln presterade för 20 år sedan.

Statistiken visar för Collie:
Kennelnamnet, antal registrerade valpar, HD-röntgen först antal/andel som är röntgade och sen hur många/andel som har dysplasi (höftkedsfel grad C, D eller E).
För de raser som har HD-index tillåts numera att hundar med grad C går i avel med rekommendationen att kullens index ska vara >100.

Sist visas antal/andel som har gått ett MH.

För att kunna utveckla sin avel mot sundare hundar så behöver en så stor andel av kullarna både röntgas och gå MH.
Det räcker i det fallet inte att avelsdjuren är röntgade eller gått MH.

Målen i RAS är att 60 % av årskullarna ska höftledsröntgas samt att 50 % ska gå MH.
Därmed bör alla kennlar sikta på att allra minst uppnå detta.
Dock ska tilläggas att exporterade valpars resultat från höftledsröntgen i t.ex. Norge inte kommer med i den svenska statistiken, inte än i alla fall…
Men nu är det ju bara undantagsvis att flera ur kullen exporteras…

Länk till Svenska Brukshundklubbens hemsida med kennelstatistik för alla 20 bruksraser >>

Klicka på länken ovan och leta därefter upp Collie och klicka där och du får upp en PDF-fil där kennlar för korthår ligger först och därefter kennlar för långhår.