Välkommen till CollieOnline! En sida för alla som är intresserade av collie.

Kirsten Wretstrand

Jag har haft collie sedan 2001 och har under alla år varit medlem i Svenska Collieklubben. Jag har suttit i Collieklubbens styrelse i många år, varit redaktör för Colliebladet i 8 år och även suttit ett par år i Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse där jag var sammankallande i utskottet Avel och Hälsa för våra bruksraser där collie är en av de 20.

Jag är kollektivtrafikplanerare till yrke och jobbar på Skånetrafiken med den långsiktiga planeringen i busstrafik, civilingenjör, och har ett stort intresse för olika former av statistik – siffror, hitta trender, följa utveckling, göra förtydligande diagram.

Ett annat intresse självklart är mina, eller min familjs, hundar. Jag har för närvarande hela 4 collietikar och spårning är vår favoritsyssla… Vi spårar i skog, på fält, på äng ja nästan överallt! Men mest av allt är Signe, Rutan, Filippa och Alex våra högst älskade familjemedlemmar.