Välkommen till CollieOnline! En sida för alla som är intresserade av collie.

Listor MENTALINDEX

På Svenska Collieklubbens hemsida finns mycket matnyttig information om index för er som vill lära sig lite mer.

Här hittar du också listorna med Mentalindex för alla 5 index; Nyfikenhet/Orädsla (N/O), Socialitet, Lek, Jaktlek samt Skott.
De två index som prioriteras för collie är N/O samt Skott.

Länk till Mentalindexlistor på SCK:s hemsida >>

Under 2012 gjordes ett specialnummer av Colliebladet om just Mentalindex.

Läs gärna Collieklubbens specialnummer!

Länk till Colliebladet nr 2 2012 – Specialnummer MENTALTIDNING >>