Välkommen till CollieOnline! En sida för alla som är intresserade av collie.

MH – Kennelspindlar på SBK:s hemsida

Som konsumentupplysning för dig som ska köpa valp eller som letar hund för avel har Svenska Brukshundklubben (SBK) sammanställt resultat från Mentalbeskrivning hund (MH) för respektive brukshundras och kennel.

Diagrammen nedan bygger på officiella MH-resultat som redan finns tillgängliga för alla hundar via SKK Avelsdata. Syftet med diagrammen är att presentera resultaten på ett sätt som ska vara lättare att läsa och tyda för både rasklubbar, uppfödare samt valpköpare.

Diagrammen jämför collie med collie, dvs. den gröna cirkel som man använder när man tolkar diagrammet är Rasmedelvärdet och alltså inte medelvärdet för alla bruksraser.

SBK är noga med att betona att det är upp till den som läser att dra slutsatser av statistiken som presenteras.

För en rasklubb kan det t ex utgöra underlag för framtagande av rasspecifika avelsstrategier (RAS).
För uppfödare kan det exempelvis handla om att dra slutsatser kring vilka mentala egenskaper som man vill förstärka/förbättra/förändra i sin avel.
För valpköpare kan det handla om att kolla vilken kennel som föder upp den typen av hund som jag önskar mig.

Länk till SBK:s hemsida MH_Kennelspindlar rasvis >>

Diagram över MH-resultat finns redovisade för de olika brukshundraserna för de kennlar som har minst 10 MH:ad avkommor. Alla inregistrerade resultat från1997 och fram till den senaste uppdateringen som lär ske kontinuerligt varför vi här inte anger något sista datum. Den här första omgången är till och med oktober 2018.

I respektive dokument finns närmare instruktioner om hur man kan göra olika sökningar. Efter varje sökning, glöm inte att nollställa genom att trycka på röda tratten uppe till höger på sidan. I respektive dokument finns även en förklaring till hur man ska läsa diagrammen.

Observera att i varje exceldokument finns förutom kennelspindlarna på första bladet, även en MH-nyckel på Blad 2 och en utförlig beskrivning av hur man ska tolka diagrammen på Blad 3.