Välkommen till CollieOnline! En sida för alla som är intresserade av collie.

Mentalbeskrivning Hund (MH)

Svenska Brukshundklubben är en föregångare vad gäller att utveckla tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Resultaten från våra tester hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen att förstå hundars mentalitet.

Det hela började på hundskolan i Sollefteå under första halvan av 1940-talet, där man ut vecklade ett mentaltest. 1980 införde Svenska Brukshundklubben (SBK) sitt första mentaltest som till mångt och mycket baserades på Hundskolans arbete.

Mentalbeskrivning hund (MH) har funnits sedan år 2000 som ett officiellt prov. På ett MH beskriver man de mentala beteenden som forskning har visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs. Hur reagerade hunden i det här momentet? Resultatet  blir officiellt och du kan hitta dessa på skk.se/hunddata.

MH har också rönt ett stort intresse utanför Sverige och finns även hos våra nordiska grannar som Dammar, Norge samt Finland. De beskriver dock inte alls lika många hundar som vi gör i Sverige.

Mentalbeskrivning Hund är SBK:s beskrivning av i första hand de raser som SBK har avelsansvaret för. Collie är en av de 20 raser som ingår. Under åren har närmare 40 000 hundar beskrivits vilket är vara världsledande. Vi kan vara stolta över den kunskap som SBK besitter genom att man årligen beskriver nästan 4000 hundar av många olika raser.

Collie ska som andra bruksraser genomföra MH för att få bli föräldrar till registrerade valpar.
Från att en brukshund fyllt 18 månader behöver den ha gått MH för att få starta på bruksprov (bruksrasernas arbetsprov i spår, sök, rapport, patrull samt skydd).
Men MH är inte bara till för tävlingshundar och avelsdjur utan

DET BÄSTA VORE OM ALLA COLLIES GICK ETT MH!

Därför ska du gå MH med din collie:

  1. Det är himla roligt att få lära känna sin hund lite mer. Du blir garanterat överraskad!
  2. Det ett ypperligt sätt att ge uppfödarna mer information om familjebilden för de avelsdjur de är intresserade av.
  3. Alla avelsdjur måste gå MH, och om fler collies går MH finns det helt plötsligt fler potentiella avelsdjur att välja på.
  4. Collie har Mentalindex, och detta baseras på MH – varje MH hjälper till att bygga vårt Mentalindex..
  5. Rasklubben (och alla vi collieägare) får ett fantastiskt underlag för att kunna följa vår ras utveckling.
  6. Vi valpköpare får ett jättebra hjälpmedel att använda när vi letar efter vår nästa familjemedlem.
  7. Dessutom får du information som kan hjälpa dig i vardag och träning med din hund.

MH gör man med sin hund efter 12 månaders ålder, men det finns ingen övre åldersgräns.
Vanligast är dock att man går med sin hund runt 18 månaders ålder.