Välkommen till CollieOnline! En sida för alla som är intresserade av collie.

Infomaterial från SBK

Kom närmare din hund – lär känna den mentalt.
Oavsett varför man har hund – sällskap, sport, tävling etc – vill alla hundägare ha en nära och trygg relation med sin hund. Därför är det viktigt och värdefullt att lära känna sin hund mentalt. Om du vet hur din hund reagerar i olika situationer, kan du leda och stödja din hund på bästa sätt.

I den här broschyren kan du läsa mer om hundars mentalitet och hur Brukshundklubben jobbar.

Länk till SBK
http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/5_Infomaterial/SBK_broschyr_kom_narmare_din_hund_utskrift.pdf

 

 

 

 

Mentalbeskrivning hund (MH)
Information om hur mentalbeskrivning hund (MH) går till och hur den hjälper hundägare, uppfödare och forskare. A5, 8 sidor.

Länk till SBK

http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/5_Infomaterial/Mentalbeskrivning%20broschyr%20webbversion.pdf