Välkommen till CollieOnline! En sida för alla som är intresserade av collie.

RAS

VAD ÄR RAS?
och hur RAS hänger ihop med Hälsoprogram och Registreringsregler

Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och fungera väl. Därför har SKK, Svenska Kennelklubben, bestämt att varje rasklubb skall ta fram något som kallas RAS som står för RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI.

Den rasspecifika avelsstrategi är handlingsplanen för aveln inom varje ras. Strategin ska beskriva både rasens starka och svaga sidor och hur uppfödaren skall hantera dem.

Det handlar både om hundars mentalitet, hälsa och utseende – allt detta är viktiga saker för dig som är valpköpare. RAS säger också vilka målsättningar som finns för aveln i en hundras. Och seriösa uppfödare följer RAS.

RAS är inte samma sak som SKK:s REGISTRERINGSREGLER (regler på föräldradjuren för att få registrera valpar hos SKK och det finns regler för alla raser).

Om/När ett problem blir tillräckligt omfattande inom en ras kan rasklubben begära att få upprätta ett HÄLSPROGRAM för att begränsa förekomsten av ärftliga sjukdomar och eller defekter. När det finns ett hälsoprogram så måste föräldradjuren ha ett officiellt undersökningsresultat före parning sker. Alla dessa undersökningsresultat är offentliga och de finns därmed tillgängliga på SKK:s databaser som är öppna för alla, https://hundar.skk.se/hunddata/.
När det finns ett hälsoprogram så kommer dessa att ingå i registreringsreglerna.
I SKK:s registreringsregler kan du se vilka raser som omfattas av hälsoprogram.
Målet med hälsoprogrammet är att på sikt eliminera en specifik defekt hos den aktuella rasen. Därför utvärderas programmen kontinuerligt för har arbetet varit framgångsrikt så kan programmet avslutas.

https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/

https://www.skk.se/globalassets/dokument/rasdokument/ras-collie.pdf

https://www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/registreringsregler_r42.pdf