Välkommen till CollieOnline! En sida för alla som är intresserade av collie.

SBK:s organisationskonferens

SBK:s Organisationskonferens helgen 26 – 27 januari

Efter några år då jag inte varit på några tillställningar typ SBK-organisationskonferens, så var det dags igen att åka igen – denna gång som representant för Närkedistriktet. Som ofta är det både nya ansikten och gamla bekanta som är roliga att träffa igen.

Vad gör man då på en sån konferens? Ja, på en organisationskonferens diskuteras bland annat budget- och verksamhetsfrågor, ämnen och saker som känns aktuella i rasklubbar och distrikt . Alltså mycket pratande och informationsutbyte.

 

Här kommer lite i komprimerad form om vad som avhandlades på årets konferens.

Information från skattmästaren i SBK som kunde glädja alla med att vi numera har en ganska bra ekonomi.

Information om de 4 motioner som kommit in som ska tas upp på kongressen i maj.

Det pratades också om specialsök och hur långt man kommit i hur detta ska se ut. Målet är att det ska införas som ny tävlingsform vid nästa regelrevidering. Arbetet pågår för fullt och verkar jättespännande. Specialsök ska inte sammanblandas med Nosework, utan blir fristående och annorlunda.

Valberedningen informerade också att deras arbete var i full gång och verkade flyta på.

Rapporter fick vi också från de centrala utskotten (Prov och Tävling, Avel och Hälsa, Hundutbildning, Tjänstehund, Organisation).

Sedan var det mycket prat i grupper om:

  • etik & moral
  • vilka kommunikationsvägar finns det
  • hur kan vi marknadsföra organisationen bättre och mer
  • hur tar vi hand om ungdomar och hur lockar vi ungdomar till organisationen?

Detta var lite av det som pratades om. Men gissa om det pratades om allt möjligt annat också under middagen på lördagen och alla andra tillfällen som gavs! Allt från ”gamla rövarhistorier” till rörande berättelser om hundar som i smått och stort utfört stordåd. Så det var allvar blandat med massor av skratt.

Alltså en trevlig tillställning med massor av idéer, information och prat där man verkligen ser vilken fantastisk organisation SBK är.
Nu hoppas jag något kommer ut vidare i organisationen av alla de idéer som kläcktes och att de kan användas och drivas vidare.

Elisabeth Pettersson