Välkommen till CollieOnline! En sida för alla som är intresserade av collie.

Skicka in bilder och texter!!!

Collieonline.se vill gärna ta emot bilder från alla ni collieägare och gärna lite texter också om hur det är att leva med just din Collie.

Maila bilderna till: redaktionen@collieonline.se

Kom ihåg att ange vem som är fotograf och vad hunden kallas. Vi behöver inte något kennelnamn.
När du skickar in bilder här så ger du tillstånd till att de hamnar på Collieonline.se.
Om du har bilder som en fotograf tagit – se till att du har tillstånd att publicera bilden på nätet.

Maila texter tillredaktionen@collieonline.se

Du kan skicka med texterna direkt i ett mail eller så skriver du i Word och bifogar filen.

/Redaktionen