Välkommen till CollieOnline! En sida för alla som är intresserade av collie.

SKK, SBK och SCK

Inom hundvärlden är det mycket förkortningar som många av oss tar för givet att alla vet vad de står för.

SKK står för Svenska Kennelklubben och är en organisation som är uppbyggd med många grenar.
Här kan du se SKK:s organisationsschema >>

Under SKK ligger LÄNSKLUBBARNA, Sveriges Hundungdom, VERKSAMHETSKLUBBAR (t.ex. Agility, Nose Work)) samt ett antal SPECIALKLUBBAR som t.ex. SBK (Svenska Brukshundklubben), SSRK (Svenska Spaniel och Retriever Klubben), Svenska Terrierklubben m.fl.

Svenska Brukshundklubben är något rätt unikt för Sverige: en hundra år gammal organisation med strax under 60 000 medlemmar, nästan 300 lokalavdelningar med klubbstugor och träningsplaner över hela landet och många, många vana instruktörer som leder kurser för hundägare. Alla hundar är välkomna – ren eller blandad ras spelar noll roll. Alla hundägare är också välkomna! Om något är en äkta svensk folkrörelse, så är det SBK. Runtom i Sverige sitter de anspråkslösa små skyltarna längs skumpiga grusvägar, som slutar vid din klubb.

SBK ansvarar för både Hundutbildning, Tjänstehundar åt försvaret, Tävlingar och utställningar (Lydnad, Rallylydnad, Bruksprov m.m.) men har dessutom AVELSANSVARET för de numera 20 BRUKSRASERNA, där Collie är en av dessa. För varje ras finns en Rasklubb och därmed finns det 20 rasklubbar som organisatoriskt ligger under SBK.

Här nedan hittar du en länk till SBK:s hemsida med info och fler länkar för de 20 bruksraserna.

http://www.brukshundklubben.se/hundar/brukshundraser/

Svenska Collieklubben är en officiella rasklubben för kort- och långhårig collie. Klubben har till uppgift att främja seriös avel av collie och att utveckla rasen.

Länk till Svenska Collieklubben >>