Välkommen till CollieOnline! En sida för alla som är intresserade av collie.

Tankar om utställningar

Det finns ingen motsättning mellan en vacker hund och en väl fungerande hund. Däremot finns ibland en motsättning mellan vad som anses vara en vacker hund i utställningsringen och vad som är en funktionellt vacker hund. Utställningar styrs av moden, det som premieras det ena året kan förkastas nästa. Dessutom drivs modet av en förhållandevis liten grupp människor inom varje ras.

Ett exempel där det spårat ur rejält är hos en del av våra trubbnosiga raser där ”ju trubbigare desto bättre” har drivit fram en avel på hundar som har stora problem att andas och där många måste opereras för att få ett någotsånär drägligt liv. Ett annat exempel är collie när ”ju mer desto bättre” vad gäller päls gjort att pälsarna hos en del linjer drivits förbi en gräns där de inte längre fungerar som det är tänkt utan istället blir till problem i regn och rusk. Skönhetstävlingar oavsett om dessa gäller människor eller djur tenderar ofta att driva fram extremer. Vi har en förmåga att lära oss att se det överdrivna som vackert då vi borde se det funktionella som vackert.

Det finns ett annat stort problem med utställningar: De fokuserar uteslutande på utseende! Då många är väldigt fixerade vid utställningsresultat och en hel del lever för detta skapar detta stora problem i aveln. Det blir två oförenliga intressen som krockar om man prioriterar utställningsmeriter – eller vad man tror kan generera sådana – framför sundhet. Om man har en hund som man själv och andra inom utställningskollektivet anser är väldigt vacker är risken stor att man gör sig blind för hundens eventuella brister och låter den gå i avel trots att den inte borde. Att få likasinnade att ställa upp med sin hane eller tik är inte heller svårt då även de gör sig blinda för problem som man låter hundarna ärva ned till sina avkommor. Detta har idag drivits så långt att det är mycket svårt – för att inte säga nästan omöjligt – att försäkra sig om att inte oönskade anlag slinker med vid val av tik eller hane.

Då många hundar dessutom inte testas (röntgas, omlyses och går MH för collie som exempel) blir underlaget sådant att det blir svårt att försöka försäkra sig om att man inte får in oönskade problem hos avkomman när man väljer avelsdjur. Generellt driver utställningarna som de fungerar dessutom fram en enkelriktning av raserna exteriört vilket ytterligare snävar till de problem med genetisk variation som redan finns och är det största hotet mot renrasaveln med slutna stamböcker. Det går mode i vad som är en vacker hund och då ”vacker” inte har med funktion att göra, medför det att många hundar som aldrig borde få gå i avel får mängder av avkommor – samtidigt som en hund som verkligen skulle kunna förbättra rasen ratas.

Ett exempel från rasbeskrivningen för Dalmatiner: ”… Det är mycket viktigt att öronen är prickiga, dvs de får inte vara helt svarta …”.

Så ser det ut om man tittar på rasbeskrivningarna för många raser även om det kan vara olika estetiska detaljer som framhålls som väldigt viktiga. Med andra ord avlar man tyvärr ofta hellre på en ”godkänd” hund med funktionella fel, fysiska eller psykiska, än att man avlar på en frisk hund med en enligt rasstandard exteriör avvikelse.

Jag tror att det skulle krävas ett helt nytt tänkande och mer eller mindre en revolution inom hundorganisationerna för att komma till rätta med de problem detta ställer till med.

Alf Johansson

Collies var i tjänst som budbärare på slagfälten och som sjukvårdshundar under första världskriget, men just den här hunden deltar i en nationell insamling på hemmaplan..