Välkommen till CollieOnline! En sida för alla som är intresserade av collie.

Tips till dig som letar valp

Du befinner dig i Sverige. Det är litet speciellt på mer än ett sätt. I de flesta andra länder är en minoritet av alla hundar renrasiga och registrerade hos landets kennelklubb. I Sverige är minst 70% det. I England, som brukar ses som alla kennelklubbars moder, har den nationella kennelklubben 1 478 medlemmar. I Sverige, med en mycket mindre befolkning, har Svenska Kennelklubben, SKK, nästan 300 000 medlemmar. I England har kennelklubben från första början varit en organisation av och för framgångsrika utställare och uppfödare. I Sverige blev det en folkrörelse. Vad gör det för skillnad?

Det gör stor skillnad i hur man ser på avel och uppfödning. Sverige är ovanligt bland annat på det viset att vi har offentliga hundregister. I SKK:s Hunddata och Avelsdata kan vem som helst gå in och titta på hundars hälsoresultat, stamtavla, mentalitetsbeskrivningar och tävlingstitlar. I England och lika mycket i USA är det för det första frivilligt för uppfödare att överhuvudtaget röntga leder eller göra andra undersökningar av sina avelsdjurs hälsa – och det är precis lika frivilligt att registrera resultaten. Man måste inte höftledsröntga, om man inte vill. Och får man ett dåligt svar på höftledsröntgen, så behöver man inte låta det bli känt och man behöver inte ta hänsyn till det heller. Det går bra att avla på den hunden ändå. I Sverige går det inte bra. Här måste uppfödare följa reglerna som gäller för rasen och de måste acceptera att röntgensvaren är åtkomliga för allmänheten. Man kanske kan säga att det är enklare att vara uppfödare i USA och England… men det är lättare att vara valpköpare i Sverige. De öppna registren gör att du kan ta reda på vad du kan förvänta dig av valpen du köper.

Uppfödare ska i val av avelsdjur alltid ta hänsyn till hela hunden, dvs. dess mentalitet, fysiska hälsa samt exteriör (utseende).

Det du ska tänka på att hundar precis som vi människor är individer som har fått hela sin genetiska uppbyggnad från sina föräldrar. Det valet du när du väljer uppfödare, kull och valp, ska du förhoppningsvis leva med i upptill 15 år. Gör därför ett genomtänkt och klokt val.

Ett klokt val är ett sådant där du har tagit reda på det mesta som finns att ta reda på om rasen i stort och speciellt om uppfödaren till din kommande valp. Och det finns väldigt mycket information att finna för den som söker.

 

Detta kan du ta reda på om föräldradjuren för collie för den kull som du är intresserad av INNAN du kontaktar uppfödaren:
1. Deras och deras kullsyskons status gällande höfter. Fel på höfterna (Höftledsdysplasi HD) har hög arvbarhet.
Även om båda föräldrarna är fria på höfterna kanske inte deras kullsyskon är det? Sedan 2016 finns även HD-index för långhårig collie. Kullens index bör vara > 100.

2. Deras och syskonens status gällande MH (Mentalbeskrivning Hund).
Sedan 2012 har collie som första ras även ett mentalindex. Se till att kullens mentalindex för Nyfikenhet/Orädsla också är > 100. Kolla även index för skott. Tänk på att även mentalitet har hög arvbarhet.

3. Kolla hur stor andel av den tänkta uppfödarens födda valpar som är höftledsröntgade samt MH-beskrivna. Helst ska 70–90% av valparna som har fyllt 2 år blivit både röntgade och MH-beskrivna. Det räcker inte med att bara föräldradjuren är kollade för då blir mörkertalet för stort och du vet lite om vad den aktuella hunden faktiskt nedärver till sin avkomma. Titlar går inte i arv…

Mer information om veterinärdata, tävlingsdata samt utställningsresultat hittar du på https://hundar.skk.se/hunddata/ eller på https://hundar.skk.se/avelsdata/.
Läs även RAS (Rasspecifik AvelsStrategi) för kort- och långhårig collie.
På Svenska Collieklubbens (SCK) hemsida hittar du mentalindex på föräldrarna och för alla de collie som har gjort MH, http://svenskacollieklubben.se/mi-listor/

På Svenska Brukshundklubbens (SBK) hemsida redovisas statistik för hur väl varje unik uppfödare har utvärderat sin avel i form av andelen MH-BESKRIVNA avkommor samt andelen höftledsröntgade. http://www.brukshundklubben.se/hundar/avel/statistik/

EN UPPFÖDARE MED STORT ENGAGEMANG FÖR RASEN, VALPKÖPAREN OCH SINA VALPARS FRAMTIDA LIV HAR MÅNGA HUNDAR MH-BESKRIVNA OCH MÅNGA RÖNTGADE.

Sen ska du givetvis prata med uppfödaren…
Fråga varför uppfödaren valde just de här hundarna som föräldrar? Vad förväntar uppfödaren att det skall bli av valparna som vuxna?