Välkommen till CollieOnline! En sida för alla som är intresserade av collie.

Trix och lydnad

Av Eva Schömer

1.     Vacker tass/high five

Sitt mitt emot hunden och håll ena handen framför hunden, ha en gobit i den andra handen och låt hunden komma på vad den ska göra för att få gobiten. Låt hunden få pröva sig fram till rätt beteende. När hunden gör rätt säg ”vacker tass”, ”god dag”, ”high five” eller det ord ni vill döpa övningen till och belöna hunden genom att ge den gobiten. Den här övningen kan utvecklas så att hunden ska träffa höger hand med vänster framtass och vänster hand med höger framtass, då kan man kanske använda orden ”höger” respektive ”vänster”. Efter ett tag kan hunden kanske växla tassarna så det ser ut som om ni klappar takten. Med tiden lär sig hunden skillnaden mellan höger tass, vänster tass, vänster tass, höger tass, höger tass. Det här är en övning, som ofta imponerar på de som inte har hund och inte har hört talas om att hundar kan skilja på höger och vänster. Det är dock inte något som är särskilt svårt för en hund som har vallningsegenskaper. 

2.     Sitt

Att lära hunden sitt är ganska enkelt. Håll en gobit framför hundens nos och drag handen uppåt bakåt så att huvudet och kroppen tippar bakåt och vips sitter hunden. Belöna hunden med en gobit och säg ”BRA sitt” och förstärk ordet genom att upprepa frasen flera gånger; belöna upp sittandet genom att ge hunden fler gobitar vid var gång man säger ”BRA sitt”. När hunden kan sitta inomhus på kommando, kan man flytta ut övningen. Kanske vill man att hunden ska sitta innan man går över gatan. Tänk på att avsluta övningen med att säga ”hopp och lek”, ”rast vila” eller kanske bara ”slut”. Det är viktigt att hunden förstår att den ska sitta ända tills den får ett ”frikommando”. Det är ni som bestämmer när övningen börjar och när den slutar.

 3.     Ligg

Håll en gobit framför hunden och drag handen framåt nedåt så att hunden lägger sig naturligt. Belöna upp liggandet genom att säga ”BRA ligg” och förstärk ordet genom att upprepa frasen flera gånger, belöna upp liggandet genom att ge hunden fler gobitar vid var gång man säger ”BRA ligg”. När hunden kan ligga inomhus på kommando, kan man flytta ut övningen. Tänk på att avsluta övningen med att säga ”hopp och lek”, ”rast vila” eller kanske bara ”slut”. Det är viktigt att hunden förstår att den ska ligga ända tills den får ett ”frikommando” Det är ni som bestämmer när övningen börjar och när den slutar.

 4.     Stenen/bänken/stocken upp sitt/ligg

När hunden kan sitt och ligg kan man göra övningen i naturen, parken eller mitt i staden. Visa hunden större sten/bänk/stock och för handen framåt upp mot föremålet, om hunden hoppar upp på stenen/bänken/stocken säg ”BRA” och förstärk ordförståelsen genom att upprepa ordet på föremålet sten/bänk/stock och belöna hunden med en gobit. Säg sitt därefter, när hunden sitter får den sin gobit. När hunden har förstått att ni vill att den ska hoppa upp på stenen/bänken/stocken kan övningen utvecklas genom att peka mot en sten en bit bort och säg ”stenen upp sitt”. Hunden kommer då att springa fram till stenen och hoppa upp och sätta sig. När ni vill att hunden ska hoppa ned kan ni antingen hopp och lek”, ”rast vila”, ”slut” eller kasta en gobit bort från stenen och säga var så god så att hunden förstår att den både får hoppa ned och ta gobiten.